(1)
Ihsan, N. H.; Ishommudin, M. Al-Išārah Wa Al-’Ibārah Wa Aṯaruhā Fi Taḥdīd Al-Muṣṭalaḥāt Al-Ṣūfiyyah: The Sign, The Phrase, And Its Impact On The Definition Of Sufi Terms / الإشارة والعبارة وأثـرها في تحديد المصطلحات الصوفية. FN 2020, 19, 139 - 161.